Waar we goed in zijn

CO-CREËREN.

We zoeken de creatieve spanning op. Zo gebruiken we de talenten en de onderlinge verschillen van de teamleden optimaal. Er is namelijk al veel creatief potentieel aanwezig in jouw team. We gebruiken dit potentieel om shifts te kunnen maken tussen ‘het weten’ & ‘niet weten’, tussen bewust & onbewust, tussen expliciet & impliciet. Zo krijgt een co-creatief team doorkijkjes naar een mogelijke toekomst en doorbraak op hun vraag.

INNOVEREN.

Innoveren is een co-creatief proces waarin dat wat je ‘weet’ belangrijk is.  Om tot nieuwe innovatieve antwoorden te komen heb je het ‘niet weten’ te verkennen. Daar doe je nieuwe inzichten op. Dit proces ontwerpen en begeleiden wij. Daarnaast kunnen we je de leiderschap- & katalyst skills leren die voor dit proces nodig zijn.

ONTWERPEN.

Een innovatieproces kun je ontwerpen. Wij ontwerpen creatieve bijeenkomsten waarbij een innovatie vraag centraal staat. De groepsgrootte en de tijdsduur kan daarbij verschillen. Wij ontwerpen transitie trajecten waarbij we mensen intern opleiden om innovatie te kataliseren. Doel van deze trajecten is een innovatieve organisatiecultuur te ontwikkelen.

WE RIJDEN CREATIEVE ACHTBANEN

Wij stappen met creatieve teams in de achtbaan om de onderlinge verschillen en talenten optimaal te gebruiken in een creatief proces. Zo kunnen we antwoord geven op een complexe vraag. Wanneer gewenst leren we begeleiders & teamleden de skills, het bewustzijn & het leiderschap om dit proces zelf te ontwerpen en te kataliseren in de eigen organisatie.

Innoveren, onderzoeken, creëren, ontwerpen & ondernemen kennen allen de golvende beweging van de achtbaan. Wanneer teams met elkaar vaardig zijn in het achtbaan rijden ontstaat er een innovatieve cultuur in de organisatie.

Learning Lab

Begeleiden van innovatie in onderwijs

 Een opleiding voor onderwijsprofessionals

Innovatieprocessen beginnen met een vraag. Of het nu gaat om het verbeteren van leerprestaties van leerlingen of studenten, het verlagen van werkdruk van docenten, het verbeteren van de efficiëntie van een organisatie; hieronder ligt een vraag.

Maar hoe kom je vervolgens tot innovatie? Hoe kun je innovatieprocessen voor leerlingen, studenten of collega’s ontwerpen en begeleiden? Wil je hier meer over weten en wil je hier ook zelf mee aan de slag? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op mensen die werkzaam zijn in het onderwijs; directeuren, docenten, Ib-ers, (staf)medewerkers, coördinatoren, teamleiders en managers.

Leaflet begeleiden van innovatie

Katalyst training

Begeleiden van innovatie in teams

Organisaties zijn in transitie. Zoals Jan Rotmans (hoogleraar duurzaamheid & transities) zegt: “Op weg naar samenleving 3.0; van ik naar wij, van individualisme naar samen-redzaamheid, maar ook van concurrentie naar combinatie, van graaien naar groeien, van onttrekken naar opwekken.”

De organisatiestructuur verandert in een platte, netwerkstructuur waarin medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid hebben en nemen. Ze organiseren zich in teams rond een bepaald vraagstuk of een klus.

In deze katalyst training leer je wat jouw bijdrage is aan hoe deze teams tot innovatie komen. Zodat vraagstukken met nieuwe perspectieven, energie en inzichten tot resultaat leiden. Van binnenuit tot innovatie komen vraagt van de teamleden om met elkaar op een andere manier samen te werken. Je begeleidt het team om tot deze shifts te komen zodat zij een creatief proces

Doelgroep

HR adviseurs, coaches, teamleiders, leidinggevenden, projectleiders, organisatie-adviseurs. HBO / academisch werk & denkniveau.

leaflet katalyst training

Van hero naar host

Leiding geven aan teamontwikkeling & innovatie

8 x 24 uur leiderschapsprogramma

Organisaties zijn in transitie en dat vraagt nieuwe vormen van leiderschap. De organisatiestructuur verandert in een platte, netwerkstructuur waarin medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid hebben en nemen. Ze organiseren zich in teams rond een bepaald vraagstuk of een klus.

In deze leiderschapstraining leer je wat jouw bijdrage is aan hoe deze teams tot innovatie komen. Zodat vraagstukken met nieuwe perspectieven, energie en inzichten tot resultaat leiden. Van binnenuit tot innovatie komen vraagt van de teamleden om met elkaar op een andere manier samen te werken. Je begeleidt het team om tot deze shifts te komen zodat zij een creatief proces kunnen doormaken.

Doelgroep

Leidinggevenden, projectleiders, HR- & organisatie-adviseurs. HBO / academisch werk & denkniveau.

leaflet leiderschapsprogramma

Learning Lab studiegids voor onderwijsprofessionals

In deze studiegids, specifiek voor onderwijsprofessionals, vind je de beschrijvingen van het aanbod die we voor een breed onderwijsveld ontwikkeld hebben in samenwerking met het Centrum voor Onderwijs & Innovatie van de Hogeschool Leiden. Elke opleiding of workshop kan volledig in-company worden aangepast & aangeboden.

Workshop

  • Het nieuwe inspectie kader

Opleidingen & trainingen

  • Begeleiden van innovatie in onderwijs door onderwijsprofessionals
  • De veranderende rol van de IB-er
  • Ons onderWIJS2032

Studiegids onderwijs januari 2016

Learning Lab studiegids

Binnen ons Learning Lab bieden we diverse opleidingen, trainingen en workshops aan over leren innoveren.

De opleidingen zijn ontworpen voor leidinggevenden, teamleiders, adviseurs, coaches, docenten, trainers werkzaam in de zorg, het bedrijfsleven, bij de overheid of in het onderwijs.

In deze studiegids vind je de beschrijvingen van het gehele aanbod. Elk aanbod kan volledig in-company worden aangepast & aangeboden.

Workshops & scholingsdagen:

  • Ontwerpen van vergaderingen en studiedagen
  • Verdiepingsdag: werken met de Windroos
  • Backbone; strategie & ambitie verbonden aan de purpose van de organisatie

Opleidingen & trainingen:

  • Katalyst-training
  • Coachen & creëren; coachen a.d.h.v. de creatieve achtbaan
  • Van hero naar host; leiding geven aan teamontwikkeling & innovatieprocessen

Studiegids Learning Lab Skills &Co januari 2016

"Good leaders have answers, brilliant leaders ask questions"

Nick Udall CEO nowhere

Testimonials

Blog

Creatieve Dialoog

Hoe gebruik je het potentieel van alle deelnemers om in een dag tot doorbraak te komen op een vraag?

Aan het onderwijsexperiment van Skills &Co deden 15 onderwijsprofessionals mee. Zij leerden een innovatieproces ontwerpen & kataliseren. Het resulteerde in inspirerende innovatie sessies met collega’s, studenten & leerlingen. De afronding van dit experiment was een Creatieve Dialoog die door de deelnemers & het team van Skills &Co gehost werd. Met genodigden uit het onderwijs, overheid & bedrijfsleven verdiepten we ons in de vraag:

Hoe maken we plaats voor innoveerkracht in onze organisatie?

Lees verder

Innoveren als creatieve achtbaan

Wanneer we vanuit Skills &Co gevraagd worden een innovatie te begeleiden dan werken we altijd met een team uit de organisatie.


Immers, er zijn zoveel potentiele, talentvolle en creatieve mensen aanwezig in een organisatie. Door met hen in een co-creatief proces te stappen komt dit talent in contact, creëert het creatieve spanning en kunnen er innovatieve antwoorden ontstaan. Wanneer we zo’n innovatieproces voor een co-creatief team ontwerpen gebruiken we de creatieve achtbaan (ontwikkeld door Nick Udall van Nowhere) als uitgangspunt, zowel voor een innovatieproces van een paar dagen als van een jaar!

Lees verder

5 ideeën voor meer creativiteit

Met creativiteit bedoelen wij niet: ideeën genereren, brainstorming, poëzie of zelfs de kunsten in algemene zin. Dit zijn opbrengsten van creatieve processen, maar zij zijn niet creativiteit.

Wij zien creativiteit als de beweging tussen wat we al ‘weten’ en wat we ‘niet weten’, en het is door deze beweging dat we betekenis geven aan de wereld om ons heen: het ontastbare tastbaar maken, het onbewuste bewust, het onzichtbare zichtbaar.

Lees verder

Twitter

Creatief team

Hilde Swets

Hilde Swets

Initiatiefnemer, katalyst & (team)coach

"Ik creëer bewust een bedding waarin het mogelijk wordt de creatieve spanning op te zoeken in een groep & de onderlinge verschillen echt te verkennen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en sterkere onderlinge relaties."

Miriam Schreurs

Miriam Schreurs

Initiatiefnemer, katalyst & ondernemer

"Vanuit mijn waarden en ‘purpose’ leg ik verbanden. Ik zie het ‘kleine’ in het grote, en het grote in het kleine”
André Bolland

André Bolland

katalyst & innopreneur

"Sociale innovatie is mijn drijfveer. Samen nieuwe mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. In de kettingreactie van co-creatie ben ik graag de katalysator."Elleke Muller

Elleke Muller

Onderzoeker, katalyst & unitregisseur

"Met mijn analytisch vermogen, mijn reflectieve en sensitieve houding durf ik verder te kijken dan wat aan de oppervlakte zichtbaar is."Nienke Vording

Nienke Vording

Katalyst & industrie liaison


"Het is mijn passie om innovatieve duurzame projecten op te zetten. Dagelijks zie ik de behoefte aan nieuwe manieren van samenwerken, die vragen om een open, (co-)creatieve mindset en skills in bedrijfsleven en onderwijs. Mijn ervaring is dat je met co-creatie in korte tijd grip kun krijgen op complexe vraagstukken."

Mary-Ann Schreurs

Mary-Ann Schreurs

Wethouder gemeente Eindhoven & ambassadeur van Skills&Co

"Het mooie van co-creatie is dat het een volstrekt egalitair proces is. Ieder mens is van waarde. En wat zo vrolijk maakt, je ontmoet elkaar in het proces als MENS."


Yolanda Eijgenstein

Yolanda Eijgenstein

Ondernemer & ambassadeur van Skills&Co

"Ondernemerschap wordt al lang niet meer gezien als ‘je eigen bedrijf starten’. Ondernemerschap betekent nu: je potentieel ontdekken, gebruiken en vormgeven."

Yvon Siebelink

Yvon Siebelink

Gedragswetenschappelijk docent UMC Radboud & ambassadeur Skills &Co

"Als we interdisciplinair willen werken in de zorg, dan is er een bereidheid nodig open te staan voor andere perspectieven & vertrouwen te ontwikkelen in ieders expertise en taak. Doel: beter zorg voor de patiënt."

Interesse & wil je meer weten? Neem contact op

Contact Informatie
Ontvang nieuwe inzichten en perspectieven over (leren) innoveren & co-creatie.

This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.